नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय जुम्ला
जुम्ला

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम रामलाल प्याकुरेल
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 087-520022 / 9848320722   ext:
घरको फोन 9848308584
इमेल
कार्यालय प्रमुख
नाम तिलराज खत्री
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9748931289
इमेल
नायब सुब्बा
नाम नारायणी चौलागाई (आचार्य)
पद नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848305458
इमेल
नायब सुब्बा (सूचना अधिकारी)
नाम एकराज चौलागाई
पद खरिदार
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848314624
इमेल chaulagainyakaraj@gmail.com
खरिदार
नाम मदि बस्नेत
पद खरिदार
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848300317
इमेल
खरिदार
नाम राज कुमार रावल
पद खरिदार
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848356724
इमेल
खरिदार
नाम राज बहादुर महत
पद सह लेखापाल
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9867761708
इमेल
सह लेखापाल
नाम देवि वहादुर खत्री
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848329969
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम पदम राज न्यौपाने
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-52022   ext:
घरको फोन 9868371993
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम खेमराज जैसी
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9868308247
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम हस्त रावल
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 087-520022   ext:
घरको फोन 9848305251
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)